Dakkapel Vergunning aanvragen omdat het nodig is? Informatie over een dakkapel vergunning

Klik hier voor (max. 6) vrijblijvende dakkapel offertes en vergelijk leveranciers

Een dakkapel laten plaatsen levert u aanzienlijk meer ruimte op en daarom kiezen jaarlijks tienduizenden huizenbezitters voor deze relatief goedkope optie die ook de waarde van hun huis doet verhogen. Ondanks dat een dakkapel geen hinder kan veroorzaken voor uw buren en omgeving is er wel een vergunning verplicht gesteld in de meeste gevallen. Er zijn een aantal criteria waar u aan moet denken bij het plaatsen van een dakkapel. Hieronder vindt u er alles over.

Vergunning voor een dakkapel altijd verplicht?

Dat is afhankelijk van de plek waar u de dakkapel plaatst. De voorkant van de woning vereist in 99% van de gevallen een vergunning omdat dat natuurlijk goed zichtbaar is voor de hele omgeving. Criteria hiervoor zijn uitzicht (de grootte is van belang) en de veiligheid. De gemeente is het aanspreekpunt om te vragen of in uw specifieke geval een vergunning nodig is. In algemene zin geldt dat alles wat grenst aan openbare ruimtes een vergunning benodigd als u daar wenst te bouwen. De voorkant- en zijkanten van de woning maken hier dus onderdeel van uit en vereisen in de meeste gevallen een vergunning.

Dakkapel vergunning wordt aangevraagd door dakkapel leverancier

In de praktijk werkt het zo dat uw dakkapel leverancier u helpt aan de vergunning zodat u niet met de administratieve lasten zit. De leverancier heeft ook de ervaring om een aanvraag juist te formuleren en de ambtenaren meteen goed te woord te staan.

Dakkapel vergunning zelf aanvragen

Men spreekt bij de rijksoverheid tegenwoordig van een ‘omgevingsvergunning’ en niet specifiek over het soort bouwwerkzaamheden. De omgevingsvergunning kunt u aanvragen via omgevingsloket.nl of de website van uw gemeente. Via internet kunt u volgen wat de stand van zaken van uw dekkapel vergunning aanvraag is.

De vergunningcheck: heb ik een dakkapel vergunning nodig?

U kunt eenvoudig de vergunningcheck uitvoeren om te zien of u verplicht bent een vergunning aan te vragen. Doe de vergunningcheck voor particulieren.

Wanneer hoef ik geen vergunning aan te vragen?

Buiten de vergunningcheck gelden onderstaande regels die u sowieso moet hanteren als u geen vergunning hoeft aan te vragen.

 • Zijwanden moeten ondoorzichtig zijn.
 • Maximale dakkapel hoogte is 150 centimeter.
 • Als u een rijksmonument bewoont is een vergunning voor dit soort werkzaamheden ten alle tijden verplicht.
 • De dakkapel wordt aan de achterzijde of aan een zijde die niet aan publieke ruimtes grenst gebouwd.

Indien u al heeft besloten om een dakkapel te laten plaatsen kunt u via onze site vrijblijvend offertes aanvragen van dakkapel leveranciers. De offertes worden binnen 1 dag al geleverd. Vrijblijvende dakkapel offertes aanvragen van meerdere leveranciers, klik hier.

Klik hier voor de nieuwe dakkapellen regelgeving van 2012 op Rijksoverheid.nl.

 

Dakkapellen die aan de voorgevel worden geplaatst benodigen een vergunning. De richtlijnen over wanneer wel of geen vergunning nodig is voor de plaatsing van een dakkapel, worden regelmatig aangepast door de overheid. In 2010 is het omgevingsloket van start gegaan dat zorgt voor meer duidelijkheid en een versoepeling van het vergunningsproces. Via het online loket kunt u gemakkelijk een vergunning aanvragen. Klik hier om naar het omgevingsloket van de gemeente te gaan.

Dakkapel regelgeving

Voor dakkapellen geplaatst op de zij- en achtergevel hoeft u geen vergunning aan te vragen indien de welstandscriteria door u worden nageleefd. Hoe kan een dakkapel vergunningsvrij worden aangevraagd?

 • Het dak van de dakkapel moet een platdak zijn en ondoorzichtige zijwanden bevatten.
 • De dakkapel moet beginnen tussen de 50cm en 100 cm uit de dakvoet, verticaal gemeten.
 • Houd minimaal 50 cm afstand tussen de daknok en de dakkapel, oftewel 2 dakpannen verschil is de maximum.
 • De maximale hoogte mag niet hoger zijn dan 175cm, anders is een vergunning verplicht.
 • Blijf buiten de 50 cm van de erfgrens en bouw niet binnen 1 meter van het einde dakvlak.

Dakkapel aan de voorgevel heeft een verunning nodig

De afstand tot de erfgrens c.q. einde dakvlak dient gemeten te worden vanaf de zijwanden of het boeiboord. Sommige gemeenten hebben nog aanvullende schoonheidseisen bepaald voor een dakkapel vergunning.

 •  Meerdere dakkapellen naast of boven elkaar plaatsen is verboden.
 • Gemeenten willen dezelfde soort dakkapellen in één woonwijk.
 • Indien de zijgevels van uw dakkapel uitkijken op een openbare weg of openbaar groen is een vergunning noodzakelijk.

In de meeste gemeenten is het toegestaan om 50% van de voorgevel van het dakvlak te mogen verbouwen. Er zijn uitzonderingen:

 • gemeente Rotterdam en Apeldoorn: 30%
 • Leiden: 70%

Dakkapellen die geen platdak hebben zoals een sleepdakkapel, verlegde nok dakkapel of een nokverhoging hebben in alle gevallen een vergunning nodig aangezien het hier geen vlakke daken betreft.

Indien u een vergunning aanvraagt doet u er verstandig aan de aanvraag zo compleet mogelijk in te vullen om zo het aaanvraagproces te versnellen. Hieronder vindt u een opsomming van aan te leveren gegevens bij het omgevingsloket:

 1. Bouwtekeningen met de betrefende aanzichten, zowel huidige als te wensen situatie.
 2. Dwarsdoorsnele en indien mogelijk kapplan van de huidige natuurlijke situatie en toekomstige situatie (schaal 1:100)
 3. Details van de dakkapel met schaal 1:5 of 1:10, zoals de kozijnen en verstekken.
 4. Plattegrond van de verdieping waar uw dakkapel geplaatst wordt
 5. Kaart uit het kadaster met uw perceelnummer
 6. Foto’s van uw woning zodat de gemeente een beeld kan vormen van de situatie.